Urmăriți animația de mai jos, pentru o privire de ansamblu asupra echipamentelor Cashco destinate zonelor cu cerințe sanitare ridicate.