Urmăriți animația video a unei supape de evacuare a presiunii / vidului, din gama VCI a Cashco.