Applied Analytics MCP-200

Analizorul MCP-200 face parte din seria MicroSpec, fiind utilizat ca un monitor de concentrare pentru compușii care absorb radiațiile IR. Acest echipament solid combină un detector IR nedispersiv și un design patentat al căii optice. Proiectat pentru a fi compact și modular, MCP-200 excelează atât ca un echipament rezistentă, cât și ca unul integrat.


Măsurători:

PT. FAZA LICHIDĂ apa | umiditate în 1,2-dicloretan cunoscut în mod obișnuit ca diclorură de etilen (EDC), toluen, benzen, xilen, dimetilformamidă (DMF), acrilonitril, stiren , butadienă, benzaldehidă, benzilacetonă , 4-fenil-2-butanonă, acetofenonă, tetraclorură de carbon, anilină și hidrocarburi
PT. FAZA GAZOASĂ monoxid de carbon | CO

dioxid de carbon | CO 2

etilen | C 2 H 4

echivalența metanului | CH 4