Applied Analytics OMA-300

OMA este un analizor industrial care măsoară un spectru de absorbție de înaltă rezoluție, într-un eșantion extras continuu dintr-un flux de proces cu lichid sau gaz. Achiziționând un volum mare de date, analizorul de procese OMA oferă analize în timp real pentru fluxul de proces, inclusiv concentrații chimice, de puritate și culoare.


Concentrații chimice:

OMA poate monitoriza simultan până la 5 substanțe chimice din fluxul de probe. Toate substanțele analizate trebuie să aibă curbe de absorbție distincte în intervalul de lungime de undă UV-Vis / SW-NIR de 200-1100 nm pentru a putea fi măsurate de OMA.

Puritatea chimică:

Măsurând un spectru de transmisie de înaltă rezoluție, OMA poate detecta foarte precis impuritățile din fluidul de eșantionare, prin modificări bruște ale structurii spectrale.

Proprietăți fizice:

Se pot măsura diverse proprietăți, cum ar fi valoarea termică a unui combustibil sau cifra octanică a unui amestec de benzină, care pot fi puternic corelate cu spectrul de absorbție al eșantionului.

Analizorul oferă următoarele soluții specializate: